Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

Hệ thống kiểm soát khối (PCD+ Testsets)

GIỚI THIỆU Hệ thống kiểm soát khối bao gồm một thiết bị kiểm tra (PCD) và chỉ thị đặt bên trong để kiểm soát chất lượng của từng mẻ tiệt…

Chỉ thị kiểm soát gói

GIỚI THIỆU Chỉ thị kiểm soát gói tương ứng với tất cả các thông số quan trọng trong quá trình tiệt khuẩn. Tất cả chỉ thị này đáp ứng các…

Hệ thống tài liệu lưu trữ

Hệ thống tài liệu gke Steri-Record® được sử dụng để truy xuất nguồn gốc của tất cả quá trình tiệt khuẩn dụng cụ y tế liên quan đến bệnh nhân. Tất cả gói…

Chỉ thị kiểm soát tiếp xúc

GIỚI THIỆU Chỉ thị kiểm soát tiếp xúc tương đương chỉ thị loại 1 theo EN ISO 11140-1 được dán trên mỗi gói dụng cụ cần tiệt khuẩn. Sự thay đổi…

ajax-loader