DANH MỤC SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Hệ thống kiểm soát khối bao gồm một thiết bị kiểm tra (PCD) và chỉ thị đặt bên trong để kiểm soát chất lượng của từng mẻ tiệt khuẩn.

Hệ thống kiểm tra Helix-PCD gke Steri-Record® chứa một dãy các thiết bị thử thách (PCD) với đặc tính loại bỏ không khí khác nhau được phát triển để kiểm soát đặc tính thẩm thấu của tác nhân tiệt khuẩn, đảm bảo sự thẩm thấu bên trong dụng cụ dạng ống (ví dụ thiết bị MIS và dụng cụ nội soi). Để quá trình tiệt khuẩn thành công, tác nhân tiệt khuẩn cần phải tiếp xúc với toàn bộ bề mặt của dụng cụ cần tiệt khuẩn. Không khí và khí không ngưng tụ (NCG) cần phải được loại bỏ bên trong dụng cụ dạng ống trước khí chúng được tiệt khuẩn. 

Hệ thống thiết bị PCD gke Steri-Record® chứa nhiều thiết bị thử thách khác nhau bao gồm một ống nối với kẹp giữ chỉ thị sinh học hoặc hóa học có kích thước 6 x 40 mm. Thiết bị kiểm tra làm từ ống PTFE với chiều dài và đường kính trong khác nhau.

gke đưa ra 3 hệ thống Helix-PCD khác nhau được phân chia rõ ràng.

 

(+84)969845971
ajax-loader