DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị ủ nhiệt gke được sử dụng để ủ ấm chỉ thị sinh học toàn phần gke (SCBIs) và Stearo-Ampoules gke .

SCBIs được sử dụng để đánh giá chất lượng quá trình tiệt khuẩn hơi nước, ethylene oxide, formaldehyde và hydrogen peroxide / plasma. Gke Stearo-Ampoules được sử dụng để đánh giá quá trình tiệt khuẩn chất lỏng.


Sau thời gian ủ ấm, sự đổi màu của chỉ thị pH thể hiện kết quả quá trình tiệt khuẩn. Không cần đến phòng lab vi sinh, do đó, thời gian chờ được giảm xuống thấp nhất 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Art.-No.

Mã sản phẩm

Nhiệt độ

Ứng dụng

610-119

I-37-AB-MBP

37

Ủ chỉ thị sinh học B. atrophaeus

610-120

I-57-AB-MBP

57

Ủ chỉ thị sinh học G. stearothermophilus

610-121

I-V-AB-MBP

30 - 60

Nhiều lựa chọn nhiệt độ

610-122

I-V-T-AB-MBP

Nhiều lựa chọn nhiệt độ và cài đặt chương trình ủ

 

PHỤ KIỆN

Khối nhôm để đặt chỉ thị SCBIs, Ampoules hoặc ống môi trường tăng sinh (Đóng gói 12 khối).

Art.-No.

Mã sản phẩm

Đường kính lỗ

Ứng dụng

610-113

I-AB-MBP

10 mm

Đặt chỉ thị gke Steri-Record® Mini-Bio-Plus SCBIs

610-114

I-AB-AMP

11 mm

Đặt chỉ thị gke  Steri-Record® Stearo-Ampoules

610-115

I-AB-CM

14,5 mm

Đặt môi trường tăng sinh gke  Steri-Record®

(+84)969845971
ajax-loader