Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

Kiểm soát quá trình làm sạch trong WD

Chỉ thị quá trình làm sạch được cố định trên các tờ, mỗi tờ có 16 chỉ thị theo cặp. Sau khi làm sạch, có thể lưu chỉ thị làm…

Kiểm soát làm sạch trong Bể siêu âm

Chỉ thị làm sạch với 1 lớp keo dính, sử dụng cho bể siêu âm, mỗi tờ có 4 chỉ thị. Chỉ thị được đặt ngang hoặc thẳng đứng  với…

ajax-loader