Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

Chỉ thị kiểm tra Bowie-Dick

Chỉ thị Bowie-Dick được sử dụng trong quá trình tiệt khuẩn hơi bằng lò hút chân không, kiểm tra độ rò rỉ (leak test), khả năng loại bỏ không khí,…

Hệ thống kiểm soát khối

Hệ thống kiểm soát khối bao gồm một thiết bị kiểm tra (PCD) và chỉ thị đặt bên trong để kiểm soát chất lượng của toàn mẻ tiệt khuẩn. Thiết…

Chỉ thị kiểm soát gói

Chỉ thị kiểm soát gói tương ứng với tất cả các thông số quan trọng trong quá trình tiệt khuẩn. Tất cả chỉ thị này đáp ứng các yêu cầu…

Hệ thống tài liệu lưu trữ

Hệ thống tài liệu gke Steri-Record® được sử dụng để truy xuất nguồn gốc của tất cả quá trình tiệt khuẩn dụng cụ y tế liên quan đến bệnh nhân. Tất cả gói…

ajax-loader