Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

Huyền phù bào tử  Geobacillus stearothermophilus và Bacillus atrophaeus được sử dụng để cấy trực tiếp vào các dụng cụ phức tạp, vật liệu mang và theo dõi sự thành công của quá trình tiệt trùng khô, hơi nước, ethylene oxide, formaldehyde và hydrogen peroxide. Tuy nhiên, giá trị D cho hydrogen peroxide và LTSF phải được xác định với chi phí thêm.

Cần phòng thí nghiệm vi sinh để đánh giá kết quả.

Huyền phù bào tử (10ml) chứa trong 40% ethanol/nước, đóng gói trong chai thuỷ tinh với vách ngăn cao su phù hợp
với tiêu chuẩn EN ISO 11138-1.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

  • Thể tích : 10ml 
  • Dung môi Ethanol/nước : 40%
  • Ống tiêm với kim dài 20cm, mỗi lần hút 100 µl huyền phù bào tử. 
  • Huyền phù B. atrophaeus có chứng chỉ xác định kích thước quần thể ban đầu và giá trị D cho tiệt khuẩn khô và ethylene oxide theo tiêu chuẩn EN ISO 11138-2 + 4, dược điển Mỹ (USP) và dược điển Châu Âu (EP)
  • Huyền dịch G. stearothermophilus có chứng chỉ xác định kích thước quần thể ban đầu và giá trị D121°C cho tiệt khuẩn hơi theo tiêu chuẩn EN ISO 11138-3 + 5. Giá trị D cho formaldehyde  và hydrogen peroxide  có thể được xác định nhưng cần mất thêm cho phí. 

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

 Cho quá trình tiệt khuẩn khô và ethylene oxide

Art.-No.

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

[CFU/ml]

Kích thước quần thể trong 1 ống

226-107

B-E-H-SUS-10-7

107

108

226-108

B-E-H-SUS-10-8

108

109

226-109

B-E-H-SUS-10-9

109

1010

 

Cho quá trình tiệt khuẩn hơi nước, formaldehyde  hydrogen peroxide

Art.-No.

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

[CFU/ml]

Kích thước quần thể trong 1 ống

228-107

B-S-F-V-SUS-10-7

107

108

228-108

B-S-F-V-SUS-10-8

108

109

 

Ống tiêm

Để kiểm tra dụng cụ phức tạp trong quá trình tiệt khuẩn. Sử dụng với huyền phù G. stearothermophilus hoặc B. atrophaeus 

Art.-No.

Số lượng

Mã sản phẩm

Danh mục

228-111

1

I-SYRINGE

Ống tiêm có kim dài 20 cm

ajax-loader