DANH MỤC SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Chỉ thị kiểm soát gói tương ứng với tất cả các thông số quan trọng trong quá trình tiệt khuẩn. Tất cả chỉ thị này đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị loại 5 và loại 6 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 11140-1. Chỉ thị kiểm soát gói được đặt vào bên trong gói dụng cụ cần tiệt khuẩn để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn bên trong gói dụng cụ. Chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đen nếu quá trình tiệt khuẩn thành công.

TÍNH NĂNG

  • Kiểm soát tất cả các thông số của quá trình tiệt khuẩn tại vị trí đặt chỉ thị.
  • Thân thiện với môi trường.
  • Lưu lại làm tài liệu lưu trữ liên quan đến bệnh nhân.
  • Tất cả các chỉ thị hóa học gke được bảo vệ bởi một lớp kết dính polymer, lớp phủ bề mặt và có thể xử lý như rác thải bình thường.
  • Tiết kiệm chi phí.
  • Dễ dàng phân tích kết quả vì sự thay đổi màu rõ ràng.
  • Sự thay đổi màu của chỉ thị là một phản ứng bất thuận nghịch. Chỉ thị lưu giữ trong một vài năm mà không trở lại màu sắc ban đầu.

Art.-No.

Mã sản phẩm

Số lượng

Kích thước [mm]

Giá trị (SV)

Sản phẩm

Hạn sử dụng

214-202

C-V-PM-2

250

6 x 38

50°C/2 phút

Chỉ thị kiểm soát khối loại 2

36 tháng kể từ ngày sản xuất

214-221

 

C-V-P-6

400

 

 

 

 

65 x 14

 

50°C/ 6 phút

 

 

 

 

Chỉ thị kiểm soát gói loại 4

214-223

3.200

214-231

 

C-V-P-4

400

50°C/ 4 phút

214-233

3.200

214-233-100

 

1000

 

214-241

 

C-V-P-2

400

 

50°C/2 phút

214-243

3.200

 

(+84)969845971
ajax-loader