DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin tức mới:

Tuyển Dụng Trình Dược Viên ETC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEKA TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC

Ngày 26/05/2022 vừa qua, Nhãn hàng nước rửa tay ALFASEPT thuộc Công ty CPCN LAVITEC đã tài trợ đồng hành với Bệnh Viện Nhi Thái Bình trong Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2022.

Hưởng ứng kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay nhân viên y tế chủ đề “Đoàn kết vì sự an toàn, hãy vệ sinh tay sạch khuẩn”.

Nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra nhiều tốn kém cho người bệnh, gia đình người bệnh, bệnh viện và xã hội. Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện là áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp quan trọng, hữu hiệu là vệ sinh tay. Hàng năm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đều tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh tay với các chủ đề khác nhau nhằm nâng cao ý thúc của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh trong việc chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bệnh viện và Chủ tịch Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn đã ký cam kết với lãnh đạo Sở Y tế về thực hiện nghiêm túc chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đại diện các khoa phòng ký cam kết với lãnh đạo Bệnh viện về việc thực hiện nghiêm các nội dung ký kết và thực hiện đúng thời điểm, quy trình vệ sinh tay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong chương trình lễ phát động, 70 nhân viên y tế đại diện cho cán bộ nhân viên Bệnh viện Nhi đã thực hành quy trình rửa tay 6 bước để ngăn ngừa nhiễm khuẩn do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế khuyến cáo.

Nhân dịp này các khoa, phòng trong toàn bệnh viện cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện vệ sinh tay chống nhiễm khuẩn bệnh viện với các nội dung chính gồm: Thực hiện đúng, nghiêm túc 5 thời điểm và quy trình kỹ thuật vệ sinh tay do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế khuyến cáo; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiễm khuẩn liên quan đến vệ sinh tay; Tăng cường các điều kiện vệ sinh tay, giám sát thường xuyên và đánh giá có phản hồi việc triển khai chiến dịch vệ sinh tay nhằm thúc đẩy và cải thiện thực hành vệ sinh tay của cán bộ y tế; Áp dụng các hướng dẫn và chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới, nhất là các hướng dẫn về vệ sinh bàn tay, an toàn môi trường làm việc trong các cơ sở y tế nhằm làm giảm nhiễm khuẩn, mất an toàn liên quan đến chăm sóc y tế cho con người và nhân viên y tế; Tăng cường sự tham gia phối hợp của người bệnh, người nhà người bệnh để thực hiện vệ sinh tay trong các cơ sở y tế

Nhãn hàng ALFASEPT đóng vai trò là nhà tài trợ, sản phẩm nước rửa tay Alfasept và các dòng khử khuẩn bề mặt, dụng cụ thương hiệu ALFASEPT, MEGASEPT đã được Sở y tế Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình tin tưởng sử dụng với tiêu chuẩn chuẩn WHO.

(+84)969845971
ajax-loader