Tuyển dụng

Nhân viên công ty lavitec

Tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

Mô tả công việc Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch Digital Marketing. Theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch Digital Marketing (có kinh nghiệm triển khai kênh Tiktok Ads ) Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các…

Tuyển dụng Quản lý nhãn nhóm ngành TPCN (BM)

Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường OTC phân tích tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh Sàng lọc ý tưởng sản phẩm mới, order các sản phẩm ra theo kế hoạch. Giám sát, phối hợp với RD để ra sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm đến khi hoàn thiện. Khảo sát,…