Dung dịch vệ sinh phụ nữ INTIMATE WASH FRESH DAILY – Chiết xuất trà xanh làm sạch nhẹ nhàng

    • Vệ sinh hàng ngày
    • Chiết xuất trà xanh
    • Diệt khuẩn nhẹ nhàng
    • PH trung tính