HETIS ADHESIVE FOAM – GẠC XỐP VÔ TRÙNG CÓ BĂNG KEO

Giá bán tham khảo cho 1 miếng – Size 100x100mm (Giá biến động theo size)

• Đặc điểm: Cấu tạo 2 lớp xốp PU (polyurethane foam) và màng PU (polyurethane film, được phủ keo acrylic) có viền bao quanh, thuận tiện cho việc sử dụng.

• Chức năng: Bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật xâm nhập; thấm hút dịch tốt; duy trì môi trường ẩm; giảm số lần thay băng, tiết kiệm thời gian, giảm đau cho bệnh nhân khi thay băng.

Pdf File Format Symbol

Danh mục: