About us

Technology joint stock company LAVITEC

Founded in 2010, Lavitec Company is a trusted supplier of products to over 1,000 hospitals, clinics, and pharmaceutical-cosmetic brands in Vietnam. Our factory, located in Khai Quang Industrial Zone, Vinh Phuc province, spans over 12,000 square meters.

We take pride in being the first Vietnamese company to produce a diverse range of antiseptic products and microbiological culture media that meet all customer requirements.

With a highly skilled research team, modern machinery, and advanced equipment, LAVITEC aims to create core value for our products. Our factory has a capacity of 5,000 tons per year, producing product lines such as:

  • Pharmaceutical Cosmetics (antiseptic chemicals and pharmaceutical cosmetics)
  • Diagnostic Chemicals (microbiological culture media, rapid tests)
  • Pharmaceuticals (liquid and semi-solid external medicines)

Lavitec Industrial Joint Stock Company has achieved international certifications for quality management standards ISO 9001:2015 and medical device manufacturing standards ISO 13485:2016.

Our young and enthusiastic staff, trained at top universities in Vietnam, along with modern production lines and technology transferred from Germany and Switzerland, and carefully selected raw materials from both domestic and international suppliers, we are committed to providing customers with high-quality products, replacing imported ones.

350
TRUSTED CUSTOMERS
215
COMPLETED PROJECTS
14
EXPERIENCE
100
DIVERSE PRODUCT TYPES
Lavitec

Creating Your Startup Business

We help you see the world differently, discover opportunities you may never
have imagined and achieve results that bridge what is with what can be.

Accounting & Finance

A great corporate strategy combines five elements: a bold yet realistic ambition, a carefully considered portfolio.

Xem thêm

Accounting & Finance

A great corporate strategy combines five elements: a bold yet realistic ambition, a carefully considered portfolio.

Xem thêm

Business Planning

A great corporate strategy combines five elements: a bold yet realistic ambition, a carefully considered portfolio.

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

We help you see the world differently, discover opportunities you may never have
imagined and achieve results that bridge what is with what can be.

Lavitec đã tạo ra một trải nghiệm đối tác tuyệt vời cho chúng tôi. Họ luôn lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của chúng tôi, cung cấp giải pháp tùy chỉnh và chất lượng cao, giúp chúng tôi đạt được mục tiêu kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng sản phẩm  mà Lavitec cung cấp. Sản phẩm của họ luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất, và dịch vụ sau bán hàng của họ rất đáng khen ngợi. Chúng tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ Lavitec.

Chúng tôi muốn khen ngợi sự sáng tạo và đổi mới của Lavitec. Họ không ngừng nâng cao sản phẩm và dịch vụ của mình, đưa ra các giải pháp tiên tiến và đáp ứng được những xu hướng mới nhất. Giúp tăng cường sự cạnh tranh của mình trên thị trường.

Lavitec đã xây dựng một mối quan hệ đối tác đáng tin cậy với tôi. Họ luôn tuân thủ các cam kết và đáp ứng đúng hẹn với các dự án của chúng tôi. Sự đáng tin cậy này đã giúp tôi cảm thấy an tâm và tự tin khi làm việc với Lavitec.