Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

DGM GS 3

  DGM GS 3 là hệ thống xử lý ống nội soi thích hợp để khử khuẩn mức độ cao hoàn toàn ống nội soi mềm. DGM GS 3 được…

ajax-loader